Thứ sáu Ngày 22 Tháng 03 Năm 2019, 01:55:24

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quân khu

Ngày đăng: 12/07/2018

QK2 – Bộ Tư lệnh Quân khu đã ban hành quyết định kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ huy PCTT-TKCN) Quân khu, cụ thể hóa một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Theo quy chế, Ban chỉ huy PCTT-TKCN làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của trưởng ban cùng các thành viên. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN Quân khu có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, cứu sập, cháy rừng, TKCN trên địa bàn Quân khu. Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, chủ trì xây dựng kế hoach phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và các tổ chức liên quan để thực hiện công tác TKCN, phòng chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa môi trường.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức, tổ chức luyện tập, diễn tập ứng phó PCTT, TKCN.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, các phó trưởng ban, các thành viên và cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN; chế độ hội họp, báo cáo, kiểm tra, trực PCTT-TKCN.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *